Īstenots projekts „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā"

Publicēts: 
12.07.2017 - 20:30
Izmaiņas veiktas: 
12.07.2017 - 20:30

Pļaviņu novada dome 2017. gada 23. februārī pieņēma lēmumu par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana ” ar projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”.

Projekts tika atbalstīts Zivju fonda 2017.gada 03.aprīļa sēdē.

Piešķirtais Zivju fonda finansējums 1749.96 EUR, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums ir 11% apmērā no piešķirtā Zivju fonda finansējuma.

Līgums par zivju mazuļu piegādi tika noslēgts 2017.gada 15.maijā ar SIA “Rūjas Zivju Audzētava”.

2017. gada 6.jūlijā komisijas klātbūtnē, kuru pārstāvēja PVD Austrumzemgales pārvaldes inspektors, Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektors, Pļaviņu novada domes pārstāvis, kā arī SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopis, Odzes ezerā tika ielaisti 6500 vienvasaras līdaku mazuļi.