Izsludināta pieteikšanās

Publicēts: 
15.12.2010 - 12:00

No 2010. gada 14. decembra līdz 2011. gada 4. janvārim plkst.15.00 Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 4. posmu. Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818. Projekta nolikums un nepieciešamo dokumentu veidlapas.