Izsludināts ikgadējais pašvaldības finansēto projektu konkurss

Publicēts: 
17.10.2019 - 13:45
Izmaiņas veiktas: 
17.10.2019 - 13:45

Lai atbalstītu sabiedriski nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Pļaviņu novadā, veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinātu pašvaldības, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju sadarbību, Pļaviņu novada dome reizi gadā izsludina Pļaviņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursu. Šogad projekta devīze ir “Ģimenei draudzīgs novads”. Projektu pieteikumi iesniedzami Pļaviņu novada domē līdz 2019. gada 2. decembrim plkst. 15.00.

Viens pretendents var iesniegt vienu projektu pieteikumu. Iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstītā projekta turpinājums.

Pašvaldības finansējums tiek noteikts pēc kārtējā gada budžeta apstiprināšanas, nepārsniedzot 20000,00 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 6000,00 EUR.

Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdzfinansējumu var veidot arī nemateriālais ieguldījums.

Projekta aktivitātēm jānotiek Pļaviņu novadā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Pļaviņu novada iedzīvotājiem.

Ar pilnu projekta nolikumu aicinām iepazīties šeit.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties projektu konkursā, lai darītu mūsu novadu arvien draudzīgāku mūsu ģimenēm!

 

Rasa Siliņa,
Pļaviņu novada domes
Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja