Izstāde „Baltu pēdās” Rokišķu novada muzejā

Publicēts: 
30.07.2014 - 18:15

Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu Saknes” realizēšanas ietvaros Rokišķu novada muzejā, jūlija mēnesī bija apskatāma Pļaviņu novada bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde „Baltu pēdās”. Izstādē eksponēto darbu tapšanu ir rosinājušas projekta dalībnieces – Pļaviņu novada ģimnāzijas un Mākslas skolas pedagoģes, kuras, piedaloties projekta mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programmās, jauniegūtās zināšanas un prasmes pielietoja pedagoģiskā darbā un nodeva saviem izglītojamajiem. Izstādē bija skatāmi vizuāli plastiskās un telotājmākslas darbi no māla, papīra un kartona, kas tapuši aizvadītā mācību gada laikā. Izstādes tēma – baltu kultūrvēsturiskais mantojums tika iztirzāts gan mūsdienu interpretācijās, gan arheoloģisko priekšmetu kopijās. Izstrādājot šos darbus, bērni un jaunieši ieguva jaunas zināšanas un nostiprināja jau esošās par Latvijas teritorijas vēsturi, kultūru un mākslu, etnogrāfiskām rakstu zīmēm un ornamentiem, keramiku un tās veidošanas un rotāšanas paņēmieniem.
Atbilstoša izstādes tēmai bija arī pati izstādes atklāšana 4.jūlijā, kur klātesošiem bija iespēja iepazīties ar latviešu tradicionālās mūzikas mantojumu, jo tika dziedātas latviešu tautasdziesmas un demonstrēts sēļiem raksturīgais dziedājums burdona daudzbalsībā, kuru izpildīja pašas projekta dalībnieces. Instrumentāli daudzveidīgo muzikālo priekšnesumu izpildīja fokloriste, sēļu kultūras speciāliste Vita Talla. Pēc muzikālā priekšnesuma projekta dalībnieces iepazīstināja klātesošos ar izstādē eksponētiem darbiem – to tapšanas gaitu, tehnikām un materiāliem, dalījās pieredzē par sadarbību ar skolēniem. Ne tikai audiāli, bet arī vizuāli atklāšana bija atbilstoša izstādes tēmai, jo projekta dalībniecēm bija iespēja uzstāties Klintaines pagasta ansambļa „Dzirnas” arheoloģisko 11.-13.gadsimta tērpu kopijās. Liels paldies „Dzirnām” par šo lielisko iespēju tik krāšņi pārstāvēt Pļaviņu novadu! To novērtēja arī Rokišķu rajona pašvaldības mērs Vitautas Vilis atzīstot, ka izstādes atklāšana bija emocionāli aizkustinoša, ne tikai ekspozīcijas, bet arī paša partnerības projekta reprezentējoša.

Guna Ševkina, projekta vadītāja