Noslēdzies projekts ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis" 1. Maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”

Publicēts: 
27.09.2013 - 01:00
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 17. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA ,,SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ,,JUMĪTIS” 1. MAIJA IELĀ 4, AIVIEKSTES PAGASTĀ, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/44.
Ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr. KPFI – 15.1/44 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” iesniegumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis" 1. Maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, ko atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Ēkā veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi arī vizuāli pievilcīgāka. SIA “Simols” celtnieki bērnudārzā “Jumītis” darbus pabeidza 30. septembrī. Tur nosiltināta visa ēkas fasāde, grīda, nomainīts un nosiltināts jumts, nomainītas durvis un apgaismojums. Ēkas fasāde tagad ir daudzkrāsaina. Par skaisto ēku, kas tagad ir spil-gtās krasās, priecājas visi pļaviņieši. Tagad telpās ir krietni siltāks, lai arī noregulēta minimālā siltuma piegāde. Ierīkots apkures uzskaites skaitītājs, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu. Pirmskolas izglītības iestādē ,,Bērziņš” tika uzstādīts granulu apkures katls, novecojuša malkas apkures katla vietā, kuru apkalpos viens kurinātājs.
 

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar projekta koordinatori:
Tālr. 27870290; ludmila.lencberga@plavinas.lv.