Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

Publicēts: 
07.11.2014 - 01:00
2014. gada 15. oktobrī Pļaviņu novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā” īstenošanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu EUR 27437,46, nosakot Valsts budžeta dotāciju projektam EUR 968,38 un Pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3873,52. Realizējot projektu, paredzēts izveidot vai pilnveidot novadā astoņus publiskus interneta pieejas punktus:
Daugavas iela 49, Lielā iela 61A un Lielā iela 19, „Pagastmāja” un .„Brūklenes 7” Vietalvas pagastā, „Virši” Rīteros, 1. Maija ielā 6, Aiviekstes pagastā un „Kūlīši”, Klintaines pagastā. Projekts tiks realizēts 6 mēnešu periodā, veicot iepirkuma procedūru.

PROJEKTA AKTUALITĀTES (Publicitāte)
10.10.2014. Piešķirts finansējums publisko interneta punktu pilnveidošanai un izveidei

07.11.2014. Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

10.02.2015. Pļaviņu novadā paplašinās un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus