Noslēgusies dokumentu pieņemšana iepirkumam "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādē "Bērziņš" un Pļaviņu novada ģimnāzijā, izmantojot videi draudzīgos būvniecības materiālus un izstrādājumus"

Publicēts: 
28.02.2012 - 12:45
SASKAŅĀ AR 2010.GADA 27.DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJĀ UN PII "BĒRZIŅŠ"" ĪSTENOŠANU NR.KPFI - 7/5, Pļaviņu novada dome informē:

 

Saskaņā ar Projekta līguma grozījumu Nr.1 4.pielikumā "Projekta galveno aktivitāšu laika grafiks norādīto, aktivitāti "Iepirkuma izsludināšana būvniecībai" 2012.gada 13.februārī tika izsludināts zaļais iepirkums "Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādē "Bērziņš" un Pļaviņu novada ģimnāzijā, izmantojot videi draudzīgos būvniecības materiālus un izstrādājumus" ar identifikācijas numuru PND/2012/3KPFI. Noslēgusies pretendentu piedāvājuma dokumentu pieņemšana. Deviņi pretendenti pašlaik gaida iepirkuma komisijas lēmumu par uzvarētāju. Līgumus par ēku siltināšanu ir plānots noslēgt līdz 2012.gada 16.aprīlim.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
Ludmila Lencberga
Pļaviņu novada domes plānu, attīstības un ekonomikas speciāliste, projekta koordinatore
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@apollo.lv