Noslēgušies energoefektivitātes projekti

Publicēts: 
30.06.2014 - 00:00
SASKAŅĀ AR 2013. GADA 16. DECEMBRA PARAKSTĪTIEM LĪGUMIEM PAR TRIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANU:
1. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA AIVIEKSTES BIBLIOTĒKAS ĒKĀ PĒC ADRESES "KĻAVAS", AIVIEKSTES PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/206;
2. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS FILIĀLES ODZIENĀ ĒKĀ PĒC ADRESES ,,SKOLA", VIETALVAS PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/176;
3. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU KULTŪRAS NAMA ĒKĀ DAUGAVAS IELĀ 49, PĻAVIŅĀS, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/205.
Aiviekstes bibliotēkai ir nosiltināta visa ēkas fasāde, nomainīts un nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi, kā arī uzstādīts granulu apkures katls, novecojuša malkas apkures katla vietā. Pļaviņu ģimnāzijas filiāles Odzienā nosiltināta visa ēkas fasāde, grīda, nosiltināti bēniņi, nomainītas durvis un logi. Abu ēku fasādes tagad ir košā krāsā. Par skaistām ēkām, kas tagad ir spilgtās krasās, priecājas visi pļaviņu novada iedzīvotāji. Savukārt, Kultūras nama ēkā arī veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi vizuāli pievilcīgāka. Tur nosiltināta visa ēkas fasāde no iekšpuses, nosiltināts un nomainīts jumts, nomainīti koka logi, durvis, apgaismojums, rekonstruētā ventilācija. Ēkas fasādē ir likvidētas visas plaisas. Tagad Kultūras nama telpas būs krietni siltākas, lai arī noregulēta minimālā siltuma piegāde. Visām ēkām ir ierīkoti apkures uzskaites skaitītāji, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu. Visi siltināšanas darbi pabeigti līdz 30. jūnijam.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projektu kontaktpersonu
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv