Pabeidz “Kūlīšu” siltināšanas darbus

Publicēts: 
08.10.2018 - 10:30
Izmaiņas veiktas: 
08.10.2018 - 10:30

Septembrī pabeigti darbi projektā “Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību ēkas "Kūlīši" Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana”. “Kūlīšos” veikta ēkas fasādes, cokola, pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kā arī zibens aizsardzības sistēmas izbūve un granulu katla uzstādīšana. Darbus veica SIA “RUFS”.

“Kūlīšos” atrodas Klintaines pagasta pārvalde, Klintaines pagasta bibliotēka un Tradīciju zāle, tādējādi tā pagastā ir nozīmīga publiskā ēka, pasākumu norises un pakalpojumu saņemšanas vieta iedzīvotājiem.

Paveiktie siltināšanas darbi uzlabos ēkas energoefektivitāti, ļaujot samazināt tās uzturēšanas izmaksas, pagarinot ēkas dzīves ciklu un uzlabojot mikroklimatu telpās.

Darbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/17/I/041 Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību ēkas "Kūlīši" Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.

Sanita Kitajeva