Pabeigta sporta zāles siltināšana

Publicēts: 
05.01.2015 - 01:00

SASKAŅĀ AR 2014. GADA 30. JŪNIJĀ PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS SPORTA ZĀLES ĒKĀ PĒC ADRESES DAUGAVAS IELA 50, PĻAVIŅAS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR.KPFI – 15.3/109.
Ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr. KPFI – 15.3/109 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zāles ēkā pēc adreses Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, ko atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Ēkai veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi arī vizuāli pievilcīgāka. SIA “Akvilons Z” celtnieki sporta zāles Daugavas 50, Pļaviņās darbus pabeidza 1. decembrī. Tur nosiltināta visa ēkas fasāde, pamati, nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi. Ēkas fasāde tagad ir no praktiskām metāla plāksnēm. Par skaisto ēku, kas tagad ir sakārtota, priecājas visi pļaviņieši. Tagad telpās ir krietni siltāks, lai arī noregulēta minimālā siltuma piegāde. Ierīkots apkures uzskaites skaitītājs, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta koordinatori
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv.