Pabeigti siltināšanas darbi Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienas internāta ēkā pēc adreses „Skola-1”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

Publicēts: 
01.06.2015 - 14:15

SASKAŅĀ AR 2015. GADA 14. JANVĀRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS FILIĀLES ODZIENĀ INTERNĀTA ĒKĀ PĒC ADRESES „SKOLA-1”, VIETALVAS PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” NR.KPFI-15.4/102 ĪSTENOŠANU, ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr. KPFI-1.4/102 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā internāta ēkā pēc adreses „Skola-1”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, ko atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Ēkai veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi arī vizuāli pievilcīgāka. SIA “Rufs” celtnieki internāta ēkā „Skola-1”, Vietalvas pagastā darbus pabeidza 18. maijā. Objektā nosiltināta ēkas fasāde, pamati, nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi. Par skaisto ēku, kas ir sakārtota, var priecāties visi novadnieki. Tagad telpās būs krietni siltāks. Ierīkots apkures uzskaites skaitītājs, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu, lai varētu novērtēt energoefektivitātes rādītājus - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nav mazāks par 0.42 kgCO2/EUR (kopā CO2 samazinājums 35566.08 kg CO2 gadā).
Projekta mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot internāta ēkas, kura atrodas pēc adreses "Skola-1", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads energoefektivitāti.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta kontaktpersonu tālr. 65134801, alita.bagatska@plavinas.lv.