Pārtraukts mēbeļu iepirkums projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros

Publicēts: 
11.11.2020 - 17:15
Izmaiņas veiktas: 
11.11.2020 - 17:15

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros 01.10.2020. tika izsludināts iepirkums „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros” (Mazie iepirkumi. Id. Nr. PND 2020/22).

Ņemot vērā, ka iepirkumā tika saņemts tikai viens piedāvājums, Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkumu un veikt izmaiņas mēbeļu tehniskajā specifikācijā.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa