Paziņojumi par zemesgabalu iznomāšanu

Publicēts: 
08.07.2019 - 10:00
Izmaiņas veiktas: 
08.07.2019 - 10:00

Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 32420090066 „Ķiršlejas”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv  sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Pļaviņu apvienības pārvaldē ir saņemts iesniegums iznomāt nekustamā īpašuma “Ķirškalni”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32420090132 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32420090066 daļu – 0.635 ha platībā.

Zemes nomas maksa tiek aprēķināta pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 27.06.2019. lēmumu Nr. 9 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu” un tā ir noteikta 32.39 EUR gadā ( 51 EUR /1 ha (bez (PVN) gadā). Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Interesentus zemes gabala nomai aicinām pieteikties Pļaviņu apvienības pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., līdz 2021. gada 24. septembrim. Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu apvienības pārvaldes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.


Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 32420090117 „Kriškalni-1”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv  sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

 

Pļaviņu novada dome ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienības “Kriškalni-1”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar kadastra apzīmējumu 32420090117 daļu -  0,8 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa 40,80 EUR gadā (aprēķināta, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi – 51 EUR/1ha gadā. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Interesentus aicina pieteikties Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2020. gada 28. aprīlim.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675


Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 32420040171 „Īvānjosta”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Pļaviņu novada dome ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienas  daļu  – 2,7  ha platībā ar kadastra Nr. 324200 0171 “Īvānjosta”, Aiviekstes pagastā Pļaviņu novadā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi (51 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Interesentus aicina pieteikties Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 18. jūlijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.


Paziņojums par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 2420070226 “Mālkalnu baraka”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Pļaviņu novada dome ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienas  daļu  0,75 ha platībā ar kadastra Nr. 32420070226  “Mālkalnu baraka”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi (51 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Interesentus aicina pieteikties Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 18. jūlijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.


Paziņojums par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 32420070271 “Mālkrūzes”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Pļaviņu novada dome ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību (strapgabalu) ar kadastra apzīmējumu 32420070271 “Mālkrūzes”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā 0,3 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi (51 euro par 1 ha. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Uz zemes nomu var pretendēt pieguļošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32420070059 un  kadastra apzīmējumu 32420070073 zemes īpašnieki.

Pieteikties var Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 18. jūlijam.

Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.


Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu 32420070135 “Pie bitēm”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā iznomāšanu

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Pļaviņu novada dome ir saņēmusi iesniegumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32420070135 Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, 0,84 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz Pļaviņu novada domes apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi. (51 EUR par 1 ha gadā. Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis).

Interesentus aicina pieteikties Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019.gada 16. jūlijam (ieskaitot). Personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šo zemes vienību, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildu informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855, mob. tālr. 29388675.