Pilsētvide kļūs zaļāka

Publicēts: 
20.07.2015 - 11:00
Ar 16. aprīli, uzsākta Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācijas izstrādātā un Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Zaļā pilsētvide" ieviešana, kur Pļaviņu novada dome ir viens no sadarbības partneriem. Projekta mērķis ir - saglabāt zaļās zonas un ūdenstilpnes Zemgales reģiona un Ziemeļlietuvas reģiona pilsētās, veicot investīcijas zaļās zonas infrastruktūrā, šādā veidā samazinot pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, saglabājot zaļās teritorijas nākamajām paaudzēm.
 
Projektā, kura izstrādes iniciators ir Jēkabpils pašvaldība, izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas, Jēkabpilī, Dobeles, Jaunjelgavas un Pļaviņu novada centrā, kā arī Rokišķu, Akmenes, Biržu un Birštonas pašvaldībās paredzēts pavisam veikt septiņu parku rekonstrukciju, vienam parkam sarūpēt nepieciešamo aprīkojumu, četriem parkiem izstrādāt rekonstrukcijas tehnisko projektu, noorganizēt ainavu plānotāju - arhitektu plenēru un konkursu starp partnerinstitūcijām par sakoptāko zaļo zonu, izvērst sabiedrības izglītošanas kampaņu, kā arī veikt pašvaldību 30 plānotāju apmācību. Projekta ieviešana ilgs pusotru gadu un tā kopējais budžets ir 1 156 700,42 eiro. No šīs summas Eiropas Savienības ieguldījums ir 85% apmērā.