Pļaviņu aizsargdambis augustā tiks nodots ekspluatācijā

Publicēts: 
30.07.2013 - 11:30
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Šī gada augustā tiks nodots ekspluatācijā Pļaviņu aizsargdambis Pļaviņu pilsētā, Pļaviņu posmā tās ir 1,93 km garš no Pļaviņu mūzikas skolai līdz Atvaru ielai, un Gostiņu posmā - 0,69 km garš. Būvdarbus pēc Pļaviņu domes izsludinātā iepirkuma konkursa veica SIA ’’Jēkabpils PMK’’, finansēja - Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Pļaviņu novada dome. Par projekta īstenošanu 2010.gada aprīlī tika noslēgtas vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/09/IPIA/VIDM/002 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 
Dambja rekonstrukcija tika uzsākta 2012.gadā 27.jūlija un bija paredzēts to pabeigt septiņu mēnešu laikā, bet sakarā ar Daugavas paaugstināto ūdens līmeni un pavasara plūdu izskalojumiem dambja nepabeigtajā daļā, termiņš tika pagarināts līdz 2013. gada 30. augustam. Šobrīd darbi pabeigti un Gostiņos izbūvēts dolomīta atsiju uzbērums, kas uzbērts tādā leņķī, lai optimāli aizsargātu no ledus gabalu nokļūšanas dzīvojamā zonā, pavasara palu vai plūdu apdraudējuma laikā, un ierīkots dambja apgaismojums. Pļaviņās papildus apgaismojumam un uzbērumam izbūvēts arī bruģa gājēju celiņš visa posma garumā, uzbetonēta aizsargsiena, izbūvēti ūdens novadu kolektoru vienvirziena vārsti, ierīkotas metāla kāpnes un laivu ielaišanas vietas. Dzelzsbetona sienas augstums ir vienāds ar Daugavas ielas klātnes augstumu, tās augstākajā punktā. Izbūvētā aizsargdambja pamatuzdevums ir aizsargāt pilsētu no plūdiem un no ledus gabalu ieplūšanas pilsētā un bojājumu nodarīšanas īpašumiem, un kā parādīja šī pavasara, pēc novērojumiem – gadsimta lielākie plūdi, vēl pilnībā neizbūvētais dambis savu pamatuzdevumu veica. Lai apspriestu pavasara plūdu notikumus un izbūvētā dambja lomu pilsētas aizsardzībā no postījumiem, š. g. 14. maijā Pļaviņu novada dome organizēja tikšanos ar aizsargdambja projektētājiem, būvniekiem, būvuzraugu, novada domes speciālistiem un Civilās aizsardzības komisijas locekļiem. Uz vienu no biežāk uzdotajiem jautājumiem par to vai dambi vajadzēja būvēt augstāku - būvnieki atbildēja –„nē”, jo pilsēta atrodas uz filtrējošā dolomīta, un paaugstinoties upes līmenim, ūdens caur dolomīta slāņiem iesūcas zemākās pilsētas teritorijās. Par izbūvētiem vārstiem kolektoros, tika paskaidrots, ka vārsts darbojas pēc savienoto trauku principa: ja spiediens Daugavā ir lielāks, tad vārsts ir aizspiests ciet, bet Daugavā ieplūstošas ūdens no upītēm pilsētas teritorijā, līmenim paaugstinoties, vārstu atver vai jāatsūknē un ar sūkņiem jāievada Daugavā. Tā kā finansējums bija ierobežots gan no projekta puses, gan Pļaviņu novada dome nedrīkstēja ieguldīt savu finansējumu, nācās atteikties no viena posma betona sienas, kur, pēc aprēķiniem, ledus sanesumi nav tik bieži bijuši. Izbūvētais pilsētas aizsargdambis ne tikai pasargās Pļaviņas no plūdu apdraudējuma, bet arī nodrošinās iedzīvotājiem aktīvas atpūtas iespējas Daugavas krastā, dodoties pastaigās, skrienot vai braucot ar velosipēdu pa izbūvēto bruģa celiņu. To varēs darīt arī vēlākās vakara stundās, jo aizsargdambis ir apgaismots.