Pļaviņu novada dome 2020. gada 16. janvārī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kumulis”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā

Publicēts: 
17.12.2019 - 10:00
Izmaiņas veiktas: 
17.12.2019 - 10:00

Pļaviņu novada dome 2020. gada 16. janvārī izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Kumulis”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā:

Objekts

Platība

Sākumcena,
EUR

Augšupejošs solis,
EUR

Nodrošinājums EUR

Izsoles sākums

Izsoles noteikumi

“Kumulis”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

(*starpgabals)

0,5815 ha

771,00

50,00

77,10

plkst. 15:30

 

Izsole notiek Pļaviņu novada domē Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāma par iesniegtu, ja ir ieskaitīta izsoles noteikumos (skatāmi mājaslapā www.plavinunovads.lv) norādītajā bankas kontā.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot dokumentus Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācijas maksa: 35,00 EUR.

*Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību (starpgabalu) ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob. 29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa