Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos

Publicēts: 
16.08.2010 - 15:15

2010.gada jūnijā noslēdzās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 2. posms. Pļaviņu novada 5 pedagogi, piedaloties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā, ieguva 2. kvalitātes pakāpes- Kristiāna Balode, Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas skolotāja; Līga Ostrovska, Maija Stūre, Santa Urberga, Līga Gravāne- Pļaviņu novada PII „Jumītis” skolotājas. 
No 2010. gada 16. augusta līdz 2010. gada 3. septembrim plkst.15.00 Pļaviņu novada dome izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 3. posmu. Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818. Projekta nolikums un iesniedzamo dokumentu veidlapas.