Pļaviņu novada dome izsludinājusi iepirkumu par Rīgas ielas pārbūvi

Publicēts: 
21.02.2018 - 11:15
Izmaiņas veiktas: 
21.02.2018 - 11:15

2017. gada nogalē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) apstiprinājis Pļaviņu novada domes projektu “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tā ietvaros tiks pārbūvēta Rīgas iela un ēka Rīgas ielā 19. Rīgas ielas pārbūvi veiks 1.945 km garumā – no apdzīvotas vietas zīmes “Pļaviņas” (virzienā no Rīgas) līdz Raiņa ielai 5. Ēkas pārbūve ieplānota, lai to nākotnē piedāvātu izmantošanai uzņēmējdarbības vajadzībām, jo projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Pļaviņu novada teritorijā un veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta kopējās plānotās izmaksas - 2 336 551.96 EUR; plānotais ERAF atbalsts -1 500 000.00 EUR.

Šobrīd izsludināts iepirkums par Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 (jeb līdz apdzīvotas vietas zīmei “Pļaviņas”) pārbūvi. Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 14. marta plkst. 10.00. Iepirkuma nolikums un papildu informācija www.plavinunovads.lv.

Rīgas ielas pārbūvi plānots uzsākt šogad. Tās tehniskais stāvoklis jau daudzus gadus bijis aktuāls jautājums. Tā kā Pļaviņu centrālā iela atšķirībā no citu pilsētu galvenajām ielām nav tranzīta ceļš, tad valsts atbalsts tās sakārtošanai nav pieejams. Arī pašvaldības finansiālās iespējas neļāva veikt pārbūvi. Meklētas iespējas piesaistīt ES fondu atbalstu, līdz 2017. gada nogalē projekts apstiprināts.

Projekts “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0./16/1/011) tiks realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Pļaviņu novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste