Pļaviņu novada dome pārdod lietotus čuguna malkas apkures katlus

Publicēts: 
01.11.2019 - 13:45
Izmaiņas veiktas: 
01.11.2019 - 13:45

Paziņojums par kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu.

Pļaviņu novada dome par brīvu cenu pārdot šādu kustamo mantu:

Nr.

Nosaukums

skaits

Cena EUR (bez PVN)

1.

Lietots čuguna malkas apkures katls VIADRUS U-22 (10 sekcijas)

1 gab.

200,00

2.

Lietots čuguna malkas apkures katls VIADRUS U-22 (7 sekcijas)

1 gab.

200,00

Kustamās mantas atrašanās vieta – “Kūlīši”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads. Apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Klintaines pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu Arnīti pa tālruni 29422455.

Interesentus aicina pieteikties Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 14. novembrim plkst.10 00 .

Ja noteiktajā termiņā kustamas mantas pirkšanai par brīvu cenu ir saņemts viens pieteikums, Pļaviņu novada domes Īpašumu pārvaldības komisija pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par kustamas mantas pircēju un nosūta pretendentam rēķinu samaksai un uzaicinājumu pirkuma līguma noslēgšanai.

Ja noteiktajā termiņā uz kādu no kustamās mantas vienību ir saņemti divi vai vairāk pieteikumi, Pļaviņu novada domes Īpašumu pārvaldības komisija uzaicina pretendentus piedalīties izsolē:

Nr.

Nosaukums

skaits

Izsoles laiks

1.

Lietots čuguna malkas apkures katls VIADRUS U-22 (10 sekcijas)

1 gab.

14.11.2019.plkst.1645

2.

Lietots čuguna malkas apkures katls VIADRUS U-22 (7 sekcijas)

1 gab.

14.11.2019.plkst.1700

Papildus informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.

Izsoles noteikumi skatāmi šeit.