Pļaviņu novada dome turpina projekta „Zaļā pilsētvide” ieviešanu

Publicēts: 
20.07.2015 - 10:45
Pļaviņu novada dome turpina, aprīlī uzsāktā, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācijas izstrādātā un Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Zaļā pilsētvide" ieviešanu.
Projekta ietvaros 2013. gada 18. un 19. septembrī Pļaviņu novada domes pārstāvji kopā ar partneriem no Zemgales plānošanas reģiona, Jēkabpils, Dobeles, Jaunjelgavas, no Latvijas puses un Biržiem, Akmenes, Rokiškiem un Birštonas, no Lietuvas puses, piedalījās Noslēguma pasākumā un Projekta konferencē, kas notika Jaunjelgavā. 18.septembrī Konferenci atklāja Jaunjelgavas novada priekšsēdētājs Guntis Libeks. Projekta vadošā partnera pārstāvis Zemgales plānošanas reģiona projekta vadītājs Raitis Madžulis un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārstāves Madara Markova un Natālija Ņitavska iepazīstināja klātesošus ar sasniegtajiem projekta rezultātiem. Katrs projekta partneris prezentēja savus sasniegumus. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas sekretariāta pārstāve Antra Jansone pastāstīja par programmas perspektīvām nākamajā plānošanas periodā. Konferences nobeigumā tās dalībnieki apmeklēja Jēkabpils, Jaunjelgavas un Pļaviņu pilsētas objektus, kas tika rekonstruēti projekta ietvaros. 19. septembrī tika paredzēta ekskursija uz Līgatnes papīra fabriku.
Projekta ieviešana ilgs līdz 2013. gada 15. oktobrim, tā kopējais budžets ir 1156700,42 eiro. No šīs summas Eiropas Savienības ieguldījums ir 85% apmērā.