Pļaviņu novadā paplašinās un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus

Publicēts: 
10.02.2015 - 01:00

Līdz 2015. gada 30. jūnijam Pļaviņu novada dome īsteno ERAF līdzfinansētu projektu „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā”.
Projekta mērķis ir izveidojot 4 jaunus un pilnveidot četrus jau esošos publiskā interneta pieejas punktus Pļaviņu novadā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Projekta rezultātā:
tiks izveidotas 3 interneta bezvadu pieejas zonas un 1 publiskais interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai:
1. „Pagastmāja” Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV 5109
2. „Virši“, Rīteri, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129
3. Lielā iela 61a, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
4. 1.Maija ielā 6, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV – 5120
tiks pilnveidoti 4 esošie publiskie interneta pieejas punkti Pļaviņu novada bibliotēkā un tās filiālēs:
1. Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
2. "Kūlīši", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120,
3. "Brūklenes" - 7, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
4. Lielā ielā 19, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Tiks iegādāti 15 datorkomplekti ar aprīkojumu un atbilstošu datorprogrammatūru, iegādātas 3 daudzfunkcionālas iekārtas, 2 printeri, 2 skeneri, 2 kopētāji. Esošajos publiskajos interneta pieejas punktos novadā līdz šim nebija iespējams skenēt, kopēt un izdrukāt krāsainus A3 formāta dokumentus.
Projekta ietvaros plānotās datortehnikas, programmatūras, daudzfunkciju iekārtu, bezvada tīkla iekārtu iegādi paredzēts veikt, izmantojot "Elektronisko iepirkumu sistēmu" (EIS).
 

PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS, EUR 32279,36
Publiskais finansējums, EUR 27437,46
Pašvaldības finansējums, EUR 3873,52
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, EUR 968,38

PROJEKTA AKTUALITĀTES (Publicitāte)
10.10.2014. Piešķirts finansējums publisko interneta punktu pilnveidošanai un izveidei

07.11.2014. Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

10.02.2015. Pļaviņu novadā paplašinās un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus

26.06.2015. Pļaviņu novadā paplašināti un uzlaboti publiskā interneta pieejas punkti