Pļaviņu novadā paplašināti un uzlaboti publiskā interneta pieejas punkti

Publicēts: 
26.06.2015 - 00:00

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Pļaviņu novada dome īstenojusi ERAF līdzfinansētu projektu „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā”. 
Projekta mērķis bija izveidot 4 jaunus un pilnveidot četrus jau esošos publiskā interneta pieejas punktus Pļaviņu novadā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Projekta rezultātā izveidotas 3 interneta bezvadu pieejas zonas „Viršos“, Rīteros, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, Lielajā ielā 61a, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 1.Maija ielā 6, Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar bezmaksas pieeju bezvadu internetam 24h diennaktī. Izveidots 1 publiskais interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai „Pagastmājā” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Pilnveidoti 4 esošie publiskie interneta pieejas punkti Pļaviņu novada bibliotēkā un tās filiālēs: Daugavas ielā 49, Pļaviņās, "Kūlīšos", Klintaines pagastā, "Brūklenēs" - 7, Vietalvas pagastā, Lielajā ielā 19, Pļaviņās.
Iegādāti 15 datorkomplekti ar aprīkojumu un atbilstošu datorprogrammatūru, iegādātas 3 daudzfunkcionālas iekārtas, 2 printeri, 2 skeneri, 2 kopētāji. Radīta iespēja kopēt, skenēt un izdrukāt krāsainus A3 formāta dokumentus.
Projekta ietvaros izveidotajos un pilnveidotajos publiskajos interneta pieejas punktos netiks iekasēta maksa par interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanu (izņemot drukāšanas, kopēšanas pakalpojumus).
Projekta mērķis bija izveidojot 4 jaunus un pilnveidojot četrus jau esošos publiskā interneta pieejas punktus, paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem, informācijai, lai iedzīvotāji veiksmīgāk iekļautos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabojot dzīves kvalitāti.

PROJEKTA AKTUALITĀTES (Publicitāte)
10.10.2014. Piešķirts finansējums publisko interneta punktu pilnveidošanai un izveidei

07.11.2014. Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

10.02.2015. Pļaviņu novadā paplašinās un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus