Pļaviņu tirgus rekonstrukcija

Publicēts: 
13.08.2012 - 10:45
Pļaviņu novada dome iesaistījusies Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Vietējo produktu attīstība VidusBaltijā”, kura ietvaros paredzēta tirgus laukuma Raiņa ielā 59, Pļaviņās, rekonstrukcija un labiekārtošana. Visu aktivitāšu mērķis ir uzlabot vietējo mājražotāju produktu tirdzniecību. Šo kopprojektu attīstīs arī partneri no Dobeles, Viesītes, Rundāles un 3 Ziemeļ-Lietuvas pašvaldībām. Kā vadošais partneris startē Zemgales plānošanas reģions. Visi izstrādās kopīgu Vidus Baltijas reģiona mājražotāju pārtikas preču pārdošanas stratēģiju un produktu zīmolu ‘’GreenLiLa’’, notiks semināri dažādu produktu grupu ražotājiem un izdota Tirgus avīze. 
Nākošajā vasarā Pļaviņu tirgus laukums izskatīsies gluži citāds nekā pašreiz, tajā būs uzbūvēts jauns paviljons ar 13 jaunām, ar ūdensvadu, kanalizāciju un elektrību aprīkotām vietām. Tiks nobruģēta visa tirgus laukuma teritorija. Papildus informācija par projektu pieejama pie projektu vadītājas Ilzes Kļaviņas.
 

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja