Projekta “Atver sirdi Zemgalē” aktualitātes

Publicēts: 
04.06.2021 - 09:30
Izmaiņas veiktas: 
04.06.2021 - 09:30

Pļaviņu novada Sociālais dienests sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu realizē ESF projektu Nr.9.2.2.1/15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

2020. gadā ar projekta atbalstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem reitterapiju Pļaviņu novadā saņēma 4 bērni.

2021. gadā projekta ietvaros janvārī, februārī, martā un aprīlī vienam Sociālā dienesta klientam tika sniegts aprūpes pakalpojums personai ar invaliditāti pašvaldībā.

Plānotais projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).

Pļaviņu novada Sociālais dienests