Projekta „Baltu Saknes” dalībnieku mūžizglītības programma Pļaviņās

Publicēts: 
15.08.2013 - 15:15

Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu Saknes” realizēšanas ietvaros no 15. līdz 19.jūlijam norisinājās pedagogu mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programma „Baltu kultūras mantojuma radoša apguve Latvijā”. Programmas dalībnieki bija Pļaviņu novada un Rokišķu rajona izglītības iestāžu pedagogi, kuri iesaistījušies projekta realizēšanā.


Piecu dienu programmā pedagogiem bija iespēja noklausīties saistošas lekcijas un piedalīties interesantās praktiskās nodarbībās, kas būtiski papildināja viņu profesionālo pilnveidi. Pedagogi varēja ne tikai atcerēties laika gaitā piemirsto par baltu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras izmantot turpmākajā pedagoģiskajā darbā. Baltu kultūras mantojums lekciju un nodarbību ciklos tika apskatīts daudzpusēji – no arheoloģijas, etnogrāfijas, folkloras, tradicionālās mākslas un kultūras aspekta, tā radot vienotu kopainu par mūsu kultūrvēsturisko mantojumu un tā attīstību laika gaitā, sākot no vēlā dzelzs laikmeta līdz pat mūsdienām. Programmas dalībniekiem bija iespēja uzzināt atšķirīgo un kopīgo latviešu un lietuviešu gadskārtās, praktiski apgūstot gadskārtu tradīcijas, dziesmas un rotaļdejas. Pedagogiem tika sniegts būtisks ieskats vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku latgaļu – sēļu dzīvesveidā un amatniecības zināšanās, klātienē apskatot arheoloģisko priekšmetu rekonstrukcijas un kopijas, vēlā dzelzs laikmeta sieviešu un vīriešu tērpu atdarinājumus, bet praktiskās nodarbībās apgūstot seno trauku veidošanas paņēmienus un seno aušanas tehniku – celaiņu darināšanu. Pedagogi teorētiski un praktiski iepazinās ar keramikas tehnoloģiju attīstības vēsturi un tradicionālās podniecības trauku formu un rotāšanas veidiem, kā arī ar tradicionālo tautas apģērbu un tā attīstību Latvijā, papildus iztirzājot jautājumu par dzijas krāsošanas tehnoloģijām un augu krāsvielu izmantošanu dziju krāsošanā. Programmas ietvaros pedagogi devās uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, lai klātienē piedalītos lekcijā – ekskursijā pa muzeja pastāvīgo ekspozīciju. Brīvdabas muzejā, lektora saistošā stāstījuma pavadībā, programmas dalībnieki tika iepazīstināti ar latviešu zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētām, interjera iekārtojumiem, sadzīves un darba priekšmetiem. Bija iespēja tuvāk apskatīt arī tikko restaurētu, unikālu sava laikmeta liecību – Darvas cepli, par kuru Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam piešķirta Kultūras mantojuma Gada balva nominācijā „Kultūras mantojuma restaurācija”.
Kā atzina programmas dalībnieki, šīs piecas dienas bija ļoti vērtīgas, saistošas, interesantas un piepildītas. Tika būtiski papildinātas pedagogu profesionālās zināšanas un pieredze, iegūtas jaunas prasmes un iemaņas, kas turpmāk būs ļoti noderīgas pedagogu profesionālajā darbā. Pedagogi īpaši augstu novērtēja lektoru profesionālismu un erudīciju, programmas radošo gaisotni un pozitīvo norisi visu piecu dienu garumā.

Guna Ševkina, projekta vadītāja