Projekta “Ceļa “Benckalni - Vietalvas baznīca” posmu pārbūve Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
01.04.2020 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
01.04.2020 - 10:15

2020. gada aprīlī tiks uzsākti būvdarbi projektam “Ceļa “Benckalni - Vietalvas baznīca” posmu pārbūve Vietalvas  pagastā,  Pļaviņu  novadā”, kas tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Būvdarbus veiks SIA “MIKOR”, reģistrācijas Nr. 45403001297.

Projekta mērķis - publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Pļaviņu novada lauku teritorijā, pārbūvējot autoceļa “Benckalni – Vietalvas baznīca” posmus (1.76 km), lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību Pļaviņu novadā.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa