Projekta “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūve Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
01.04.2020 - 10:30
Izmaiņas veiktas: 
01.04.2020 - 10:30

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 2020. gada aprīlī tiks atsākti būvdarbi projektam “Ceļa “Veltas – Stēģi – A6 117 km” pārbūve Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā”, kas tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis - publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Pļaviņu novada lauku teritorijā, pārbūvējot autoceļu “Veltas – Stēģi – A 117 km” (2.244 km), lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību Pļaviņu novadā.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa