Projekta “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” aktualitātes

Publicēts: 
01.04.2020 - 10:15
Izmaiņas veiktas: 
01.04.2020 - 10:15

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/030 “Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļa izveide Pļaviņu novadā” ietvaros 2020. gada aprīlī tiks uzsākti darbi telpu atjaunošanai, izveidojot dienas aprūpes centru Lielā ielā 37, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, un grupu dzīvokli Aveņu ielā 2-2, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, nodrošinot Pļaviņu novadā dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu kvalitatīvu un atbilstošu sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa