Projekta LLIV-288 „Zaļā pilsētvide” aktivitātes

Publicēts: 
20.07.2015 - 10:45
2013. gada martā Lietuvā, Biržu pilī tika sarīkots seminārs – konference, kur notikusi pirmā starptautiskā konkursa „Zaļākā dzīves telpa” laureātu godināšana.

Zemgales Plānošanas reģiona izstrādātā un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta LLIV-288 „Zaļā pilsētvide” (Urban Green) ietvaros tika organizēta komisija, kurā ietilpa Latvijas puses projekta partneru pārstāvji no Dobeles, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Pļaviņām, kā arī Lietuvas puses – no Akmene, Birštonas, Biržiem un Rokišķiem. Pavisam vērtēja 32 individuālo māju un sabiedrisko ēku teritoriju sakoptību un apzaļumošanu. Zemgalē komisija atzīmēja Jāņa Veldzes dārzu Jēkabpilī, Rasmas Gāgas dārzu Pļaviņās, Zaigas Siņickas dārzu Jaunjelgavā, kā arī Aivara un Jevgēnijas Klūgu dārzu Dobelē. Katrs no viņiem kā balvu par piedalīšanos konkursā saņēma īpaši izgatavotu pastkaršu komplektu ar konkrētajam dārzam raksturīgiem fotouzņēmumiem. 

Pašlaik projekta ieviešana turpinās un tās rezultātā Latvijas un Lietuvas partneri veiks septiņu parku rekonstrukciju, četriem parkiem izstrādās rekonstrukcijas tehnisko projektu, organizēs 30 plānotāju apmācību, kā arī īstenos citas aktivitātes atbilstoši projekta mērķim.