Projektā “Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības un pārvaldības pasākumu nodrošināšanai Pļaviņu novadā” veikta aprīkojuma iegāde

Publicēts: 
12.12.2019 - 15:45
Izmaiņas veiktas: 
12.12.2019 - 15:45

Pļaviņu novada dome, nodrošinot Zivju resursu aizsardzības pasākumus, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, iesniedza projekta pieteikumu, kurš tika akceptēts. Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aprīkojuma iegādes:

  • objektu novērošanas  bezvadu kameras ar nepieciešamo  komplektāciju un rokas GPS ar komplektāciju;
  •  portatīvais dators, kas tiks izmantots darbam ar LZIKIS, licenču izsniegšanai, licenču derīguma pārbaudei zvejas vietās, kā arī portatīvais dators būs savietojams un nodrošinās pilotēšanu dronam, kura iegāde 2019.gadā ir atbalstīta Zivju Fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” 2.kārtā.

Projekta vadītāja Lita Lietaviete