Projekta “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” aktualitātes

Publicēts: 
01.04.2020 - 10:30
Izmaiņas veiktas: 
01.04.2020 - 10:30

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/16/I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros 2020. gada 26. martā tika uzsākti darbi administratīvās ēkas pārbūvei Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Pļaviņu novada teritorijā, pārbūvējot Rīgas ielas posmu un ēku Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši novada attīstības programmā noteiktajai ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz Pļaviņu novada uzņēmēju vajadzībām. Būvdarbus veic SIA „Ošukalns celtniecība”, reģistrācijas
Nr. 45403012642

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa