Projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" aktualitātes

Publicēts: 
03.09.2020 - 18:00
Izmaiņas veiktas: 
03.09.2020 - 18:00

Pļaviņu novada dome veica grozījumus projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091 "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" iesniegumā, pagarinot projekta īstenošanas ilgumu līdz 2023. gada 31. decembrim, iekļaujot vēl 201 veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu no 2020. līdz 2023. gadam, palielinot projekta attiecināmās izmaksas par 42 618 EUR. Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 105 397.00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda atbalsts 89587.45 EUR, Valsts budžeta finansējums 15 809.55 EUR.

Izmaiņas projektā veiktas pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei "īstenošanas noteikumi”, kas stājušies spēkā 2020. gada 18. aprīlī, un pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par grozījumiem projektā "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā".

Projekta mērķis - uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Pļaviņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Projekta īstenošanas ilgums 2017. gada 30. maijs līdz 2023. gada 31. decembris.

Sākoties rudens sezonai, sāksies jaunas projekta aktivitātes. Sākot ar 2020. gada 15. septembri līdz 2020. gada 24. novembrim otrdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 notiks bezmaksas “Cigun nodarbības”, kuras vadīs sertificēta Ciguna (Qigong) un Taidzi cjuaņ (Tai Chi Chuan) instruktore Kristīne Rulle. Norises vieta: sporta zāle, Daugavas ielā 50, Pļaviņās. Līdzi jāņem savs vingrošanas paklājiņš.

Jēdziens „ Cigun ” ķīniešu valodā tiek aprakstīts ar diviem hieroglifiem „Ci” un ”Gun”. „Ci” nozīmē iekšējā enerģija, bet ”Gun” – darbs, tātad Cigun tiešā nozīmē ir darbs ar iekšējo enerģiju. Cigunu bieži sauc vienkārši par ķīniešu vingrošanu, tajā ir daudz vingrinājumu, kas uzlabo koordināciju. Veikt ciguna vingrinājumus var ikviens, jo tie ir ļoti vienkārši izpildāmi un neprasa īpašu sagatavotību, lokanību, priekšzināšanas. Nodarbībās varēs iepazīt un apgūt īpašas kustības un saskaņotu elpošanu, aktīvo punktu masāžu un uzmanības koncentrēšanu kā sarunu ar savu ķermeni.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot iespēju piedalīties bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbībās, lai stiprinātu savu veselību!

Nodarbības notiks, ievērojot fizisko distancēšanos un valstī noteiktos drošības pasākumus.

Tā kā dalībnieku skaits nodarbībā ir ierobežots, lūdzam iepriekš pieteikt dalību pirms katras nodarbības pa tālruni +371 27870290, +371 65134801 vai e-pastu olita.znotina@plavinas.lv.

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa