Projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" darba plāns 2017. gadam

Publicēts: 
05.06.2017 - 12:00
Izmaiņas veiktas: 
05.06.2017 - 12:00

Projekta "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā" (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091) darba plāns 2017. gadam

Pļaviņu novadā tiek īstenots projekts “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā”.  Finansējums tam piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta.

Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, uzlabot Pļaviņu novada iedzīvotāju veselību un  aktualizēt slimību profilakses tēmu.  Projekta mērķa grupa ir visi Pļaviņu novada iedzīvotāji. Projekts tiks īstenots trīs gadus. Visi plānotie pasākumi novada iedzīvotājiem būs bezmaksas.

Pļaviņieši varēs apmeklēt baseinu, vingrošanas un jogas nodarbības, vasaras sporta atpūtas nometni bērniem un pasākumus ziemā uz slaloma kalna. Izglītojošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu šogad tiks organizētas Pļaviņu novada ģimnāzijas 5. un 10. klašu jauniešiem un bērnudārza bērniem un vecākiem. Seniori tiks aicināti uz lekciju par sirds un asinsvadu slimību profilaksi.

Šobrīd jau pieejami:

  • Baseina apmeklējumi - katru ceturtdienu. Pulcēšanās pie Kultūras centra, izbraukšana plkst 19:00;
  • Vingrošanas nodarbības - otrdienās, plkst 18:00, sporta zālē Daugavas ielā 50;
  • Jogas nodarbības - piektdienās, plkst 18:00, sporta zālē Daugavas ielā 50.