Projekts atbalstīts!

Publicēts: 
16.11.2010 - 17:15
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 
Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde š.g.10.novembrī parakstīja Vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu ,,Speciālistu piesaiste Pļaviņu novadam” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/074.

 

Projekts paredz uzlabot Pļaviņu novada domes administratīvo kapacitāti. Projekts tiek īstenots no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30. septembrim (gala termiņš) un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500,00 LVL. Tās paredzētas speciālistu darba algām, datortehnikas nomai, mēbeļu iepirkumam un speciālistu apmācībām.

 

Šobrīd projektā ietvaros ir noslēgti divi darba līgumi ar diviem speciālistiem – projektu vadītāju Ilzi Kļaviņu un juriskonsulti Ilgu Visocku.

Vairāk informācijas :
65133855, projektu vadītāja Ilze Kļaviņa
e-pasts: klavina.ilze@apollo.lv