Realizēts projekts “Keramikas cepļa izbūve Pļaviņās”

Publicēts: 
01.09.2020 - 15:30
Izmaiņas veiktas: 
01.09.2020 - 15:30

Pļaviņu Mākslas skolas pagalmā realizēts projekts Nr. 19-04-AL08_A019.2202-000003 “Keramikas cepļa izbūve Pļaviņās”, kas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tika labiekārtota keramikas cepļa teritorija un izbūvēts ar malku kurināms āra keramikas ceplis keramikas darbu apdedzināšanai, kā arī nojume, kas nepieciešama, lai nodrošinātu vietu keramikas darbu novietošanai pirms un pēc apdedzināšanas, darbu izstādīšanai plašākai apskatei un vietu āra meistarklašu organizēšanai.

Projekta mērķis ir veicināt Pļaviņu novada iedzīvotāju iesaistīšanos kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā, piedāvājot interesentiem gūt jaunas zināšanas lietišķās mākslas veida – keramikas - tradīcijās, apgūt tās veidošanas pamatus. Realizētais projekts sekmēs Pļaviņu Mākslas skolas mācību programmas daudzpusīgu izmantošanu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18955.69 EUR, no tām 17060.12 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 2595.57 EUR Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER programmas ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Pļaviņu novada domes projektu vadītāja

Olita Znotiņa