Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu nosaukums Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”

 

Par rakšanas darbu veikšanu Pļaviņu novadā

 

Pļaviņu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2010. gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2010. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

Par Pļaviņu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2013. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 32 „Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējos personas (ģimenes) ienākumus”

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Pļaviņu novadā”

Paskaidrojuma raksts

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Par Pļaviņu novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu nr. 7 “Pļaviņu novada noteikumi ūdensmērītāju  uzstādīšanai individuālajās dzīvojamās mājās un dzīvokļos” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

Grozījumi Pļaviņu novada domes  2013. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Pļaviņu novada pašvaldības  nolikums”

Paskaidrojuma raksts

Par Pļaviņu novada domes 2010. gada 25. februāra saistošo noteikumu nr. 6 “Par aprūpes mājās pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Pļaviņu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā”

Paskaidrojuma raksts

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Pļaviņu novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Pļaviņu novadā”” apstiprināšanu

Paskaidrojuma raksts

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu novadā

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Pļaviņu novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Paskaidrojuma raksts

Pļaviņu novada teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi

Paskaidrojuma raksts
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu navadā