Satiksmei atver Rīgas ielu Pļaviņās

Publicēts: 
20.11.2018 - 15:45
Izmaiņas veiktas: 
20.11.2018 - 15:45

16. novembrī satiksmei abos virzienos atvērta Rīgas iela Pļaviņās. Brauktuves abās joslās ieklāta asfalta seguma pirmā kārta. Kamēr darbu veikšanai būs atbilstoši laikapstākļi, šogad vēl turpināsies nobrauktuvju, autobusa pieturu un ietvju izbūve. Satiksmi būvdarbu zonā vairs neregulē luksofori, bet joprojām spēkā ir ātruma ierobežojums – 30 km/h.

Būvdarbi Rīgas ielā uzsākti šī gada jūnijā un paredz ielas pārbūvi 1,945 km garumā. Darbi turpināsies arī nākamajā gadā ar asfalta seguma otrās kārtas uzklāšanu, ietvju bruģēšanu, apzaļumošanas darbiem, ceļa zīmju uzstādīšanu, ceļa marķējumu krāsošanu, autobusa pieturu nojumju uzstādīšanu.

Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 (jeb līdz apdzīvotas vietas zīmei “Pļaviņas”) pārbūve notiek projekta “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projektā paredzēts pārbūvēt arī ēku Rīgas ielā 19, ko turpmāk izmantos uzņēmējdarbības vajadzībām.

Projekts “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (Nr. 3.3.1.0./16/1/011) tiks realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

 

Sanita Kitajeva, Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste