SIA Pļaviņu komunālie pakalpojumi iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Informācija par Pļaviņu novada domes iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kas uzsāktas sākot ar 2019.gada 1.janvāri, tiks publicēta tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882.
E.g., 07/08/2020
E.g., 07/08/2020
E.g., 07/08/2020
E.g., 07/08/2020
Izziņošanas datums
10.07.2012
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
„Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2012./2013.gada apkures sezonā”
Iepirkuma ID
PKP/2012/2
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova tel.nr.: 65133059 faksa nr.: 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
17.07.2012 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā).
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "Kokne"

Līgumcena
15 LVL bez PVN par 1 m3 malkas

Informācija atjaunota
19.07.2012
Izziņošanas datums
10.07.2012
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
„Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2012./2013.gada apkures sezonā”
Iepirkuma ID
Nr. PKP/2012/1
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova tel.nr.: 65133059 faksa nr.: 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
17.07.2012 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā)
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA "MARKO K"

Līgumcena
6,37 LVL bez PVN par 1ber\m3 šķeldas

Informācija atjaunota
19.07.2012
Izziņošanas datums
08.09.2011
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2011./2012.gada apkures sezonā
Iepirkuma ID
Nr. PKP/2011/7
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova tel.nr.: 65133059, faksa nr.: 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
15.09.2011 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, LV- 5120 personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā)
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
Uzvarētājs


Līgumcena


Informācija atjaunota
03.10.2011
Izziņošanas datums
08.09.2011
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2011./2012.gada apkures sezonā
Iepirkuma ID
Nr. PKP/2011/6
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova tel.nr.: 65133059, faksa nr.: 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
15.09.2011 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, LV- 5120 personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski (e-pastā)
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
Uzvarētājs


Līgumcena


Informācija atjaunota
03.10.2011
Izziņošanas datums
10.08.2011
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai 2011./2012.gada apkures sezonā
Iepirkuma ID
Nr. PKP/2011/5
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova Tel.nr. 65133059, faksa nr. 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
23.08.2011 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, LV- 5120
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
Uzvarētājs


Līgumcena


Informācija atjaunota
08.09.2011
Izziņošanas datums
28.07.2011
Pasūtītājs
SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Iepirkuma nosaukums
Pļaviņu pilsētas Rīgas ielas katlumājas siltumtīklu rekonstrukcijas būvuzraudzība
Iepirkuma ID
Nr. PKP/2011/4KF
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekle Ņina Maškova Tel.nr. 65133059, faksa nr. 65133060 e-pasta adrese: plavinukp@inbox.lv
Iesniegšanas termiņš
04.08.2011 - 00:00
Pieteikumi jāiesniedz
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, Daugavas ielā 43, Pļaviņās, LV- 5120
līguma veids
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
Pāvels Brimerbergs

Līgumcena
1420.00 LVL bez PVN

Informācija atjaunota
12.08.2011

Lapas