SIA Vidusdaugavas SPAOO

Publicēts: 
27.02.2020 - 10:45
Izmaiņas veiktas: 
27.02.2020 - 10:45

Pļaviņu novada domes publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību SIA “Vidusdaugavas SPAOO”

Nr.p.k.

Nosaukums

Informācija, saistītie dokumenti

1.

Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Reģ.Nr.55403015551, juridiskā adrese-
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.
Publiski privātā kapitālsabiedrība.
Kapitālsabiedrības lielums- maza.
Pļaviņu novada domes līdzdalības apmērs
2197,00 daļas,jeb 5,24219% kapitāldaļas, vienas daļas vērtība 1,00 euro,

2.

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Kapitālsabiedrības darbība atbilst publiskas personas līdzdalības nosacījumiem, kas paredzēti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļā- tiek novērsta tirgus nepilnība- situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis- Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas organizēšana, uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību, tai skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu, attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu. Vidi saudzējošas un resursus taupošas infrastruktūras attīstība.

3.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma likuma likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

4.

Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Pļaviņu novada domes izpilddirektors
Aivars Bardovskis.

5.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

6.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi);

Dividendes nav izmaksātas.

7.

Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ziņu nav.

8.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Ziņu nav.

9.

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Citu ziņu nav.

10.

Ikgadējais pārskats par Pļaviņu novada domei piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 2019. gadā

 

“Vidusdaugavas SPAOO” publiskojamā informācija