Sociālo pakalpojumu attīstība

Publicēts: 
26.08.2013 - 13:00
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  
2013. gada vasarā Pļaviņu novadā turpinās projekts „Sociālo pakalpojumu attīstība Pļaviņu novadā” 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/115. Pļaviņu novada Sociālā dienesta darbinieki, projekta ietvaros izstrādāja sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, kuras turpmāk tiks izmatotas sociālajā darbā. Izstrādātās programmas balstās uz trīs pamatnosacījumiem:
  • attīstīt sociālās prasmes un sadzīves iemaņas;
  • uzlabot fizisko veselību un veicināt emocionālo labsajūtu;
  • novērtēt un attīstīt individuālās prasmes iekļaušanai sabiedrībā.
Projekta finansējums – 100 % Eiropas Savienības Eiropas Sociālās fonda finansējums. Kopējās izmaksas LVL 40373,16. Projekta realizācijas termiņš – 2013. gada 31. decembris.