Teritorijas plānojums

Pļaviņu pilsētas teritoijas plānojums 2019.- 2030. gadam:

Pamatojoties uz Pļaviņu  novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes lēmumu Nr.2§2  laika posmā no š.g. 14. februāra līdz š.g. 14. martam (ieskaitot) tiek organizēta Pļaviņu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2019. – 2030. gadam  1. redakcijas publiskā apspriešana.

Vides pārskata projekts - lejuplādēt (*pdf fails, 2.29 MB)

I daļa - lejuplādēt (*.doc fails, 161 KB)

II daļa - lejuplādēt (*.doc fails, 20 KB)

III daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 1.36 MB)

IV daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 11.6 MB)

V daļa - lejuplādēt (*.pdf fails, 1.84 MB)

Pļaviņu pilsētas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam
Aiviekstes pagasta teritorijas plānojums 2009. - 2021. gadam
Klintaines pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam
Vietalvas pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam

SIA "ĢEOTELPISKIE risinājumi" ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturētājs.
SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi
Kontaktinformācija:
Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
www.geotelpa.lv
info@geotelpa.lv
+37127024516