Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi PNĢ ēkā, Daugavas ielā 50

Publicēts: 
29.05.2013 - 14:15
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 28. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ DAUGAVAS IELĀ 50, PĻAVIŅĀS, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/43, zaļā iepirkuma ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā” ar identifikācijas numuru PND/2013/15. rezultātā tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju:
2013. gada 27. maijā ar SIA "SIMOLS" (reģ. nr. 45403018999), kas veiks energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā Daugavas ielā 50. Līguma summa sastāda LVL 68612.53 (bez PVN).
Cenu izpētes pakalpojumam ,,Būvuzraudzības pakalpojums objektā ,,Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā” rezultāta ar identifikācijas numuru Nr.PND/2013/17M tika noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju:
2013. gada 15. maijā ar SIA ,,Eirokonsultantu nams” (reģ. nr. 40003572185), kas veiks būvuzraudzības pakalpojumu objektā. Līguma summa sastāda LVL 1790.00 (bez PVN).
Būvdarbus paredzēts pabeigt 2013. gada augustā.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta koordinatori
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv