Veidlapas

 
Nosaukums Apraksts Veidlapa (iesniegums)
Iesnieguma veidlapa
Iesniegums par adreses maiņu nekustamajam īpašumam
 
Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām un nekustamo īpašumu
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņas anulēšanu

Iesniegums ziņu pieprasīšanai par savu un/vai nepilngadīgo bērnu (vai tml.) deklarēto dzīvesvietu

 

Iesniegums ziņu pieprasīšanai par citas (trešās) personas deklarēto dzīvesvietu

 
Iesniegums par dzīvojamās platības maiņu
Iesniegums par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Iesniegums par koku zāģēšanas atļauju
Iesniegums par reklāmas projekta saskaņošanu
 
Iesniegums par represētās personas NĪN* atvieglojumu
Iesniegums par izziņas saņemšanu par NĪN* nomaksu  
Iesniegums Pļaviņu Sociālajam dienestam pabalsta saņemšanai ārkārtas situācijā nonākušajiem Pļaviņu novada iedzīvotājiem, kuriem 2013. gada pavasara plūdos radīti zaudējumi  
Iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu kanalizācijas izbūvei dzīvojamai mājai  
Iesniegums par NĪN* atvieglojumu saņemšanai
Dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, pagarināšana un  laušana
Atļaujas izsniegšana publiska pasākuma organizēšanai
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu, atgādinājumu sūtīšana elektroniski
Iesnieguma izskatīšana par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Fiziskās personas iesniegums:

Juridiskās personas iesniegums:

* - nekustamā īpašuma nodoklis

Aizpildītās veidlapas ar pievienotām dokumentu kopijām (ja nepieciešams) lūdzam sūtīt uz e-pastu dome@plavinas.lv