Veikto darbu uzskaitījums pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis"

Publicēts: 
14.08.2013 - 01:00
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 17. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA ,,SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ,,JUMĪTIS” 1. MAIJA IELĀ 4, AIVIEKSTES PAGASTĀ, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/44.
Lai sasniegtu samazinājumu siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņā, projekta ietvaros, tiek veiktas šādas aktivitātes siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai bērnu dārziņa ēkai:
1. Ārsienu siltināšana ar 150 (mm) biezu cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,035 (W/mxK));
2. Cokola siltināšana ar 100 (mm) biezu ekstrudētu putupolistirolu (siltumvadītspēja λ≤0,037 (W/mxK));
3. stāva grīdas siltināšana ar 100 (mm) biezu ekstrudētu putupolistirolu (siltumvadītspēja λ≤0,037 (W/mxK));
4. Beniņu grīdas siltināšana ar 300 (mm) biezu beramu akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,041 (W/mxK)), ~196,8 (m) garu dzegas dzelzsbetona izvirzījumu demontāža, veca jumta seguma nomaiņa pret jaunu;
5. Esošu logu ailu ārējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,035 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
6. Vecu koka durvju Nr.1 maiņa pret jaunam metāla durvīm (U≤1,3 (W/m2xK)), ailu ārējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,035 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
7. Vecu koka durvju Nr.2 maiņa pret jaunam PVC durvīm (U≤1,3 (W/m2xK)), ailu ārējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,035 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
8. Esošu PVC durvju ailu ārējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,035 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
9. Esošu ventkanālu tīrīšana;
10. Esošu E27 cokola kvēlspuldžu maiņa pret energoekonomiskām E27 cokola spuldzēm (jauda ≤ 15 (W);
11. Esošu G10 cokola halogēnu spuldžu maiņa pret G10 cokola LED spuldzēm (jauda ≤ 4 (W));
12. Esošu dienas gaismas fluorescento G13 cokola spuldžu T8 maiņa pret analoģiska garuma G13 cokola LED-T8 spuldzēm (jauda ≤ x0.5 no esošas jaudas (W).

Būvdarbi paredzēti līdz 2013. gada 30. septembrim.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta koordinatori
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv