Veikto darbu uzskaitījums Pļaviņu novada ģimnāzijas ēkā, Daugavas ielā 50

Publicēts: 
15.08.2013 - 01:00
SASKAŅĀ AR 2012. GADA 28. DECEMBRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS ĒKĀ DAUGAVAS IELĀ 50, PĻAVIŅĀS, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” ĪSTENOŠANU NR. KPFI – 15.1/43. Lai sasniegtu samazinājumu siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņā, projekta ietvaros, tiek veiktas šādas aktivitātes siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ģimnāzijas internāta ēkai:
1. Ārsienu siltināšana ar 75 (mm) biezu akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,036 (W/mxK)) no iekšpuses;
2. Esošu logu ailu iekšējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,036 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
3. Bēniņu grīdas siltināšana ar 250 (mm) biezu beramu akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,041 (W/mxK)), bēniņu lūkas nomaiņa uz siltināto (U≤1,3 (W/m2xK)), jumta seguma nomaiņa, pretkondensāta plēves ieklāšana;
4. Vecu koka durvju maiņa pret jaunām PVC durvīm (U≤1,3 (W/m2xK)), ailu iekšējo malu siltināšana ar 50 (mm) biezu, cieto akmens vati (siltumvadītspēja λ≤0,036 (W/mxK)) un blīvējošu līmlenšu līmēšana gaisa infiltrācijas mazināšanai;
5. Piespiedu ventilācijas nomaiņa aktu zālē ar rekuperācijas sistēmu (siltuma atgūšanas efektivitāte ≥85%) + CO2 sensoru uzstādīšana.
6. Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana;
7. Esošu E27 cokola kvēlspuldžu maiņa pret energoekonomiskām E27 cokola spuldzēm (jauda ≤ 15 (W);
8. Esošu dienas gaismas fluorescento G13 cokola spuldžu T8 maiņa pret analoģiska garuma G13 cokola LED-T8 spuldzēm (jauda ≤ x0.5 no esošas jaudas (W).

Būvdarbi paredzēti līdz 2013. gada 30. augustam.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta koordinatori
Tālr. 27870290, ludmila.lencberga@plavinas.lv