Pļaviņu novada ģimnāzija aicina darbā fizikas skolotāju

Publicēts: 
18.06.2020 - 09:30

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA

(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4516902770)

 AICINA DARBĀ

FIZIKAS SKOLOTĀJU

(NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU)

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 " Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • pieredze pedagoģiskajā darbā;
  • prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar  05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. jūlijam, nosūtot pieteikuma vēstuli,  Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv. Tālrunis uzziņām  29396188.