Drukas resursa adrese: http://www.plavinunovads.lv/https://www.plavinunovads.lv/lv/apliecibu-socialo-garantiju-nodrosinasanai-izsniegsana
Drukas datums: 06.12.2019 07:11


Pļaviņu novads – vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt