Drukas resursa adrese: http://www.plavinunovads.lv/https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/nosacijumi-covid-19-izplatibas-ierobezosanas-nodrosinasanai-plavinu-novada-iestades
Drukas datums: 03.12.2020 05:53


Pļaviņu novads – vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt