Drukas resursa adrese: http://www.plavinunovads.lv/https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/nosacijumi-covid-19-izplatibas-ierobezosanas-nodrosinasanai-plavinu-novada-iestades-un-domes
Drukas datums: 15.04.2021 01:21


Pļaviņu novads – vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt