Drukas resursa adrese: http://www.plavinunovads.lv/https://www.plavinunovads.lv/lv/pasakumi/plavinu-novada-pasvaldibas-specialistu-tiksanas-ar-iedzivotajiem-vietalvas-pagasta
Drukas datums: 19.10.2019 10:54


Pļaviņu novads – vieta, kur savu mūža rakstu ierakstīt